Deutsch
English
Linkedin
Like us on Facebook

Overladen

Op ons terrein staat een weegbrug waarmee tot 20kg nauwkeuring kan worden overgeladen van container naar container en of tankauto. Dit geldt voor zowel verwarmde producten tot +100 graden Celsius als ADR klasse 3 producten onder stikstof. Voor het scenario met brandgevaarlijke producten zijn wij in het bezit van een explosieveiligheidsdocument in overeenstemming met de ATEX richtlijn. Bij het overladen worden beide tankauto’s geaard om de kans op ontsteking bij statische elektriciteit weg te nemen.

 

Filteren

Wanneer een product vervuild is kunnen wij het product filteren. Zo kan vernietiging van vervuild product worden voorkomen.

 

Mengen

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn bepaalde producten te mengen (o.a. met water). Dit kan heel nauwkeuring via de weegbrug. Daarnaast kan bij opslag van producten bezinksel ontstaan. Onze roerwerken kunnen dan worden ingezet om het product vervolgens weer homogeen te krijgen.