Kernwaarden

Onder de paraplu van ons MVO beleid hebben wij 5 kernwaarden benoemd te weten: Veiligheid, Kwaliteit, Duurzaamheid, Personeel en Continuïteit.

Per kernwaarde zijn heldere doelstellingen gedefinieerd welke bekend zijn bij ons personeel en deze worden tevens regelmatig in de diverse overleggen besproken en getoetst.

Op deze wijze zijn wij ervan overtuigd dat naarmate we ons beleid gezamenlijk aanpakken en uitdragen ook de kans op succes maximaal rendeert.


“Totale logistieke dienstverlener met completaire diensten”