Continuïteit

Na de grote investering cq. verhuizing in 2005 naar de “Gouwestroom” volgde in 2010 de bouw van onze 8 opslagtanks (à 200m3 per tank). Tussendoor is ons wagenpark vernieuwd met overwegend euronorm klasse 5 auto’s ten behoeve van een beter milieu. In 2012 is vervolgens onze tapinstallatie volledig gerenoveerd onder GMP+ en AEO status. Stilstand is achteruitgang; het motto bij ons is dan ook continu blijven investeren in mens en materiaal. Op deze manier willen wij onze klanten niet alleen tevreden houden maar meer nog, ernaar streven onze klantverwachting te blijven overtreffen.

Daarnaast is er in vergelijking met voorgaande jaren meer focus op sales en marketing. Deze tak van sport is in de transport en logistiek branche een ondergeschoven kindje. Wij focussen ons met name op het bewaken van onze klantverwachting. De uitvoering krijgt aandacht voor, tijdens én na het uitvoeringsproces. Op deze wijze is het mogelijk om tijdig bij te sturen en klantverwachtingen te overtreffen.


“Totale logistieke dienstverlener met completaire diensten”