Duurzaamheid

Hoe verhoudt duurzaamheid zich tot een logistieke dienstverlener? Dit zijn toch juist de vervuilers en op de korte termijn gericht? Bij Stubbe werkt dit heel simpel; consolideer het goede en anticipeer op de toekomst. Aangezien energie kostbaar en beperkt is zal hier praktisch en zuinig mee omgegaan moeten worden. Onder andere de volgende zaken hebben veel aandacht:

- Lean & Green; CO2 reductie door planningsoptimalisatie
- Volledig vloeistofdichte vloer
- Optimaal werkende waterzuiveringsinstallatie
- Opvangbak voor de opslagtanks bij mogelijke lekkage
- Recht op opleiding voor al ons personeel


“Totale logistieke dienstverlener met complementaire diensten”