Overladen/mengen

Op ons terrein staat een weegbrug waarmee tot 20kg nauwkeuring kan worden overgeladen van container naar container en of tankauto. Dit geldt voor zowel verwarmde producten tot +100 graden Celsius als ADR klasse 3 producten onder stikstof. Voor het scenario met brandgevaarlijke producten zijn wij in het bezit van een explosieveiligheidsdocument in overeenstemming met de ATEX richtlijn. Bij het overladen worden beide tankauto’s geaard om de kans op ontsteking bij statische elektriciteit weg te nemen.

Filteren
Wanneer een product vervuild is kunnen wij het product filteren. Zo kan vernietiging van vervuild product worden voorkomen. Stubbe beschikt over een filterunit waar tot 1muh absoluut gefilterd kan worden. In combinatie met een leverancier van filter systemen hebben wij ook ervaring met het omlaag brengen van het watergehalte in producten opgedaan.

Mengen
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn bepaalde producten te mengen (o.a. met water). Dit kan heel nauwkeuring via de weegbrug. Daarnaast kan bij opslag van producten bezinksel ontstaan. Onze roerwerken kunnen dan worden ingezet om het product vervolgens weer homogeen te krijgen.


“Totale logistieke dienstverlener met completaire diensten”